Energetsko zdravljenje je vedno bolj dostopno

Še pred nekaj desetletji je veljalo, da je bila le peščica ljudi, ki je nudila energetsko zdravljenje. Poleg tega pa je bilo tako zdravljenje tudi precej drago in si ga ni mogel vsakdo privoščiti. Dandanes je slika na tem področju precej drugačna. Tovrstno zdravljenje je postalo veliko bolj dostopno. Povečalo se je število bioenergetikov. Nekateri med njimi so zelo priznani in dosegajo zelo dobre rezultate. Uradna medicina ga še ni uvrstila v svoje zdravljenje in zelo verjetno bo preteklo kar nekaj desetletij, da si bo pridobilo mesto, ki si ga nedvomno zasluži.

Težava je predvsem v tem, da zanj ne obstajajo znanstveni dokazi. Uradna medicina pa zdravil in postopkov zdravljenja, ki nimajo dokazov, ne priznava. Zato pa spada energetsko zdravljenje še vedno med alternativne metode zdravljenja. Glede na stanje, ki trenutno vlada na področju uradne in alternativne medicine, je pričakovati, da bo tako še kar nekaj časa. Energetsko zdravljenje uporablja prehajanje bioenergije z bioterapevta na človeka, ki potrebuje pomoč. Bioenergijo ima vsak človek, le da jo imajo nekateri več. Obenem pa imajo ljudje, ki imajo večji bioenergetski potencial, tudi željo to energijo predati drugemu človeku in mu pomagati pri premagovanju težav z zdravjem. Veliko priznanih bioenergetikov prihaja v Slovenijo iz Rusije.

Nekateri med njimi so se pri nas tudi ustalili in žanjejo zelo dobre rezultate. Nekateri so o svojem zdravljenju in metodah napisali knjige. Na ta način so energetsko zdravljenje približali mnogim, ki o njem do tedaj niso vedeli prav veliko. Številni ljudje, ki so že kdaj poskusili z zdravljenjem z bioenergijo, so poročali o neverjetnem izboljšanju zdravstvenega stanja, ki se je zgodilo čez noč. Nekateri med njimi preprosto niso mogli verjeti, da ima taka terapija tako dobre učinke. Še bolj so bili presenečeni, ko so se prepričali, da deluje zelo dobro tudi na daljavo.