Kateri točkovni snegolovi so potrebni na kateri strehi

Seveda so pravila, ki veljajo, kateri točkovni snegolovi gredo kam, tako je treba to prepustiti strokovnjakom, ker o ni točno vedo, kako to gre.

Oni vse to izračunajo, katere podatke vse potrebujejo pa si poglejmo:

  • Potreben je podatek naklona strehe,
  • Tehnični podatki proizvajalca kritin, po navadi vzamemo vedno skupaj, točkovni snegolovi in kritina od istega ponudnika,
  • Površina strehe m2,
  • Kje se objekt nahaja in koliko je tam povprečno snežnih padavin,
  • Uporabljen mora biti pravilni model snegolova.

Pomembno je predvsem, da se doseže varnost, da so točkovni snegolovi razporejeni po celotni strehi vse do slemena, tako bomo res naredili streho varno, da sneg ne zdrsne po strehi na tla. To pa je lahko zelo nevarno za nekoga , ki bi bil tisti čas spodaj. 

Nikar si ne dovolite, da ne b poskrbeli, da so točkovni snegolovi na hiši, saj so obvezni in nikar si ne dovolite, da jih ne bi imeli toliko, koliko je potrebnih, ker lahko ogrožate svojo varnost in varnost drugih. Vse je predpisano, a kaj ko danes veliko ljudi svoje domove dela na lastno roko, nekatere stvari pa so pomembne in tako tudi točkovni snegolovi in prav je, da to prepustite strokovnjakom, ker bodo naredili tako kot je potrebno. Vi pa imate nalogo le to, da poravnate nakup in delo. Nikar ne pametujete, se ne splača, točkovni snegolovi so predpisani in tega se morajo izvajalci držati.

Ko se boste peljali po Sloveniji pa si poglejte razlike, kako so montirani točkovni snegolovi na gorenjskem, primorskem, Štajerskem, pa bose videli, da so očitne razlike. Ker je vse odvisno od vremena in od količine padavin snega. Tako naj bi bili najbolj pomembni točkovni snegolovi prav na gorenjskem, saj za te kraje velja, da je snega največ in strehe morajo biti narejene temu primerno. Tako majhna je Slovenija a hiše imajo zelo različne strehe in točkovni snegolovi so prav tako zelo različno razporejeni.