Negovalka – zelo iskan poklic

Glavne naloge negovalke so nudenje pomoči pri dnevnih opravilih, pri osebni higieni, oblačenju in slačenju ter obuvanju. Negovalka namenja tudi ustrezno skrb negi ortopedskih pripomočkov. Ima tudi številne zadolžitve pri gospodinjskih opravilih. Negovalka pripravi obroke za svojega oskrbovanca, ki ga mora po potrebi tudi hraniti. Po obroku posodo pomije. Poleg tega skrbi tudi za čiščenje prostorov, pospravljanje ter odnašanje smeti. Ta oskrba s strani negovalke omogoča uporabniku kvalitetno življenje na njegovem domu in s tem odloži potrebo po bivanju v domu za ostarele. Velika večina starih ljudi si ne želi odhoda v dom ostarelih in misel na to prihrani za skrajne primere, ko se njihovo zdravstveno stanje tako poslabša, da življenje v okviru lastnega doma ni več možno.

Negovalka izvaja tudi programe psihosocialne pomoči pri oskrbovancu in vloži veliko napora v preprečevanje osamljenosti in omogočanje čim bolj veselega in prijetnega bivanja. Negovalka omogoči svojcem, da lažje zadihajo. Končno gredo lahko na izlet ali na obisk k sorodnikom in prijateljem brez strahu in slabe vesti. Mnogokrat svojci poročajo, da se je njihovo počutje zelo izboljšalo, prav tako tudi njihovi medosebni odnosi zahvaljujoč razbremenitvi s strani negovalke. V primeru, ko uporabnik potrebuje že bolj specifično medicinsko oskrbo, je pri negovalki zelo zaželeno znanje s področja zdravstva, ki v tem primeru predstavlja dodano vrednost k poklicu negovalke.

Dober primer za pomembnost medicinskega znanja pri delu negovalke se je zgodil pred kratkim v mojem sosedstvu, ko si je sosed Ivan poškodoval zapestje desne roke. Potrebna so bila vsakodnevna previjanja rane in imobilizacija zgornje okončine v ustreznem položaju. V tem primeru se je izkazalo, da ima negovalka, ki je Ivanu že prej prihajala nuditi pomoč na domu, tudi medicinsko izobrazbo. Tako ni bilo nobene težave, da ga je ob obisku na domu ustrezno oskrbela s pomočjo svojega medicinskega znanja.