Toplotne črpalke v osnovah

Danes je ogromno možnosti ogrevanja in ohlajanja naših domov, odvisno glede na koledarske letne čase, ali odvisno od naših potreb. Med vso razpoložljivo tehnologijo, mnogi posegajo po alternativni vrsti ogrevanja domov, ogrevanje na trda goriva, ogrevanje na plin, olje, ogrevanje z električnimi paneli, toplotne črpalke in še mnogo drugimi opcijami. V nekaterih od naštetih primerih so žal emisije oddajanja ogljikovega dioksida v okolje zelo visoke, zato nam danes tehnologija omogoča  izkoriščanje naravnih virov z vzpostavitvijo ekološko ugodnejših ogrevalnih sistemov, med te spadajo toplotne črpalke, katerim pravimo tudi ekološka rešitev za naslednje generacije.

Kako lahko preprosteje razčlenimo, kaj so toplotne črpalke, kot tako da povemo, da so toplotne črpalke v bistvu klimatske naprave, ki lahko omogočajo ogrevanje ali hlajenje prostorov. Tako toplotne črpalke spreminjajo toplotni tok z minimalno energije. Tako prenaša toploto iz naravnih virov v okolju, iz zraka, vode in zemlje. Porabi bistveno manj začetne energije, kot standardni ogrevalni sistemi in s tem in prispevajo bistveno manjši emisiji toplogrednih plinov, to je izločanju ogljikovega in žveplovega dioksida ter dušikovega oksida.

Tako toplotne črpalke v osnovi omogočajo naslednje:

  • Sposobnost pridobitve do 75% energije, ki jih črpa iz naravnih obnovljivih virov, zemlje, zraka, vode in sonca.
  • Ustvarja bistveno manjšo emisijo ogljikovega dioksida, kot ostale ogrevalne naprave, ki za svoje delovanje uporabljajo fosilna goriva.
  • Deluje tako da ne obremeni okolja, deluje popolnoma ekološko, saj pri nizkih temperaturah greje prostore, pri visokih temperaturah zrak ohlaja.

Če strnemo, so toplotne črpalke v osnovi klima naprava, ki je sposobna preko naravnih virov, zemlje, vode in zraka, segrevati ali ohlajati prostore naših domov. Ob vseh omenjenih virih nam žal znanstveno še ni uspelo ugotoviti, kako bi lahko maksimalno izkoristili naravo, to lahko po ne katerih zapisih do danes izkoristimo le do 75% ponujenega. Narava združuje neverjetne oblike energije, ki bi jo znanstveno lahko v prihodnje koristi do te mere, da bi naš planet ohranjali bolj čist in ekološki.